Αρχιτέκτονας Μηχανικός Εργοταξίου

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό Εργοταξίου για την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων
 • Συντονισμός εργασιών με Η/Μ μηχανικούς
 • Συντονισμός συνεργείων αρχιτεκτονικών τελειωμάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα (ΑΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος εξωτερικού)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση αρχιτεκτονικών τελειωμάτων κτιριακών έργων
 • Προϋπηρεσία 10+ ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ: Microsoft Office (ειδικότερα Excel), AutoCAD, 3D, Revit
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: