Μηχανολόγος Μηχανικός για Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό για το Τμήμα του Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Αρμοδιότητες:

 • Έρευνα αγορές μηχανημάτων και ανταλλακτικών
 • Σύνταξη συγκριτικών πινάκων υλικών και ανταλλακτικών
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία 1- 5 ετών κατά προτίμηση σε εργοτάξιο
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Auto Cad, Office, ERP)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη Γραπτή και Προφορική επικοινωνία
 • Οργανωτική και Κριτική Ικανότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: