Πολιτικοί Μηχανικοί (Τεχνικό Γραφείο)

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Πολιτικούς Μηχανικούς για το Τεχνικό Γραφείο του Εργοταξίου για την κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Αρμοδιότητες:

  • Συντονισμός μεταξύ της κατασκευής και των μελετητών για επικαιροποίηση σχεδίων και επίλυση τεχνικών προβλημάτων
  • Σύνταξη πιστοποιήσεων
  • Προμετρήσεις και Επιμετρήσεις οικοδομικού αντικειμένου

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Τουλάχιστον 1έτος εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad) και MS, WORD, EXCEL
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
  • Εργασία εκτός Αθηνών (Σπάρτη), η εντοπιότητα δύναται να θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: