02 Απριλίου 2018

Σχολιασμός δημοσιευμάτων Τύπου σχετικά με εμπλοκή της Εταιρείας στη Σαουδική Αραβία

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, που αφορούν σε εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο στην Σαουδική Αραβία, η J&P ΑΒΑΞ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

  • Η J&P-ΑΒΑΞ δεν έχει αναλάβει και δεν υλοποιεί αυτή την περίοδο έργα στην εν λόγω χώρα.
  • Δεν υφίσταται οποιαδήποτε διοικητική σχέση μεταξύ της J&P ΑΒΑΞ και της J&P (Overseas), την οποία και αφορούν τα σχετικά δημοσιεύματα
  • Οι εταιρίες J&P ΑΒΑΞ και J&P (Overseas) αποτελούν δύο διακριτούς επιχειρηματικούς πόλους δραστηριοτήτων με εντελώς διαφορετική διοίκηση, που κατά καιρούς συνεργάζονται αν απαιτείται ως κοινοπρακτούντα μέλη σε συγκεκριμένα έργα στον Περσικό Κόλπο.

Με βάση τα παραπάνω, οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν εμπλοκή της J&P ΑΒΑΞ σε εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία, καθώς και σε τυχόν επιπτώσεις στην Eταιρεία από τις δραστηριότητες της J&P (Overseas), είναι παντελώς αναληθής και αβάσιμη.

Μαρούσι, 02 Απριλίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: