25 Ιουνίου 2015

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

H J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 24.06.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία έως την 30.06.2018, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε την 24.06.2015 σε σώμα ως εξής:

1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος)

2. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

3. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

4. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

5. Στυλιανός Γεωργαλλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

6. Αθηνά Δημητρίου-Ηλιάδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

7. Ευθύβουλος Παρασκευαϊδης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

8. Λεώνη Παρασκευαΐδου Μαυρονικόλα, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

9. Ιωάννης Πιστιόλης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

10. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος)

11. David Watson, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος).

Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: