11 Μαρτίου 2010

Στρατηγική συνεργασία με τη Sorgenia Spa στον εγχώριο ενεργειακό τομέα

Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει την επίσημη έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας με την Sorgenia Spa στην Ελληνική αγορά ενέργειας, έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις σε θέματα ελέγχου του ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Ελληνικές αρχές. Η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσω της VOLTERRA A.E. (πρώην ΑΡΓΕΣΤΗΣ A.E), μία εταιρεία ιδιοκτησίας 50:50 των δύο εταίρων, της J&P-ΑΒΑΞ και της Sorgenia. H VOLTERRA στοχεύει στην παραγωγή ενέργειας, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές, στο εμπόριο και τη λιανική προμήθεια ενέργειας στην Ελλάδα, σκοπεύοντας να καταστεί σταδιακά βασικός παίκτης στην αγορά, εκμεταλλευόμενη την τεχνογνωσία των δύο εταίρων στην κατασκευή σταθμών ενέργειας, την παραγωγή, την εμπορία και την διάθεση ενέργειας. Προς το παρόν, η VOLTERRA δεν έχει αναπτύξει κύκλο εργασιών.

Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. έχει ηγετική θέση στην αγορά κατασκευών και λειτουργίας παραχωρήσεων της Ελλάδος και δραστηριοποιείται στους τομείς των έργων υποδομής, τα περιβαλλοντικά έργα, τις προκατασκευές και την ανάπτυξη ακινήτων. Η J&P-ΑΒΑΞ λειτουργεί κυρίως στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Κύπρο και στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, και δεν διαθέτει υποδομές ενέργειας. Η J&P ΑΒΑΞ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Sorgenia, εταιρία που ελέγχεται από το CIR Group στο οποίο συμμετέχει η Αυστριακή Verbund, είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικού και φυσικού αερίου της Ιταλίας. Η Sorgenia ιδρύθηκε το 1999, έχει εγκατεστημένη χωρητικότητα περίπου 3.000 MW, μονάδες υπό κατασκευή για επιπλέον 1.700 MW και περισσότερους από 560.000 πελάτες. Η εταιρία διαθέτει σταθμούς ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, ηλιακά και αιολικά πάρκα, και δραστηριοποιείται στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Ρουμανία.

Μαρούσι, 11 Μαρτίου 2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: