08 Μαρτίου 2019

Παραίτηση μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι ο κος Γεώργιος Δημητρίου υπέβαλλε την 08.03.2019 την παραίτησή του από τη θέση του μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπικούς λόγους, η οποία έγινε αποδεκτή με άμεση ισχύ.

Η Διοίκηση ευχαριστεί θερμά τον κο Δημητρίου για τις επί μακρόν παρασχεθείσες πολύτιμες υπηρεσίες του στη διοίκηση της Εταιρείας και για την ιδιαιτέρως σημαντική προσφορά του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 και σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην προβεί προς το παρόν σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Γεωργίου Δημητρίου, αλλά να συνεχίσει τις εργασίες διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας με τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μαρούσι, 08 Μαρτίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: