15 Απριλίου 2016

Ενημέρωση Χρηματιστηριακών Αναλυτών για Αποτελέσματα Ομίλου 2015

Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.4.3.2), η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 15.04.2016 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας για το 2015, όπως είχε γνωστοποιηθεί από 29.03.2016 με το Οικονομικό Ημερολόγιο. Το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.jp-avax.gr στην ενότητα Όμιλος > Εταιρική Επικοινωνία > Παρουσιάσεις.

Μαρούσι, 15 Απριλίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: