25 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση για κράτος-μέλος καταγωγής της Εταιρείας

Η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί βάσει του Ν.4374/2016 ότι το κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.

Μαρούσι, 25 Απριλίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: