27 Ιουνίου 2013

Ενημέρωση μετόχων για προοπτικές ομίλου

Οι μέτοχοι της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ενημερώθηκαν κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε την 27.06.2013 για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012 και τις προοπτικές του Ομίλου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Ειδικότερα, η διοίκηση ανέφερε ότι το 2012 παρουσιάστηκε ζημία μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους €10,6 εκατομμυρίων έναντι ζημίας €1,0 εκατομμυρίων το 2011, ενώ ο κύκλος εργασιών παρουσίασε πτώση 31,8% στα €473,7 εκατομμύρια από €694,8 εκατομμύρια το 2011.

Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2013 δείχνουν σημαντική μεταστροφή, με το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να εμφανίζει κέρδος της τάξης του €1,2 εκατομμυρίων έναντι ζημίας €1,7 εκατομμυρίων στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Η πορεία βελτίωσης που καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, με βάση την εξέλιξη του ανεκτέλεστου υπόλοιπου των συμβάσεων του Ομίλου.

Ειδικότερα, η διοίκηση γνωστοποίησε ότι το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο αυτό το διάστημα ανέρχεται σε €2,0 δις περίπου, ενώ παράλληλα υπάρχουν συμβάσεις συνολικής αξίας €310 εκατομμυρίων για τις οποίες ο Όμιλος έχει επισήμως κηρυχθεί ανάδοχος και αναμένει την υπογραφή τους το προσεχές διάστημα.

Επίσης, η θυγατρική ΑΘΗΝΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την ανάληψη έργων συνολικής αξίας €180 εκατομμυρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ ο Όμιλος βρίσκεται σε διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας για πολλά ακόμη έργα μεγάλης αξίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου αυτή την περίοδο παρουσιάζει ποιοτική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν, καθώς εμπλουτίζεται συνεχώς με βιομηχανικά και διεθνή έργα.

Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: