09 Αυγούστου 2023

ΑΒΑΞ ΑΕ: Πώληση στη MYTILINEOS του συνόλου της συμμετοχής της στην VOLTERRA

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2023: Η ΑΒΑΞ ΑΕ ανακοινώνει την υπογραφή Σύμβασης Πώλησης (SPA) του συνόλου της συμμετοχής της στην VOLTERRA Α.Ε. στη MYTILINEOS. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η συναλλαγή εμπίπτει στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΒΑΞ να εστιάσει στον χώρο των κατασκευών, παραχωρήσεων και real estate  που επιδεικνύουν θετικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και για αυτό αποχωρεί από τις δραστηριότητες της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Σε συνδυασμό με την επιτυχημένη πώληση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στην ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ το 2022, η ΑΒΑΞ εξέρχεται έτσι από τον κλάδο με σημαντικές υπεραξίες. Υπό την ιδιοκτησία της MYTILINEOS, οι πελάτες της Volterra, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 2,2% της αγοράς, θα επωφεληθούν από την τεχνογνωσία του μεγαλύτερου ιδιώτη καθετοποιημένου ενεργειακού παρόχου, ενώ παράλληλα θα έχουν πρόσβαση σε αυξημένη γκάμα προϊόντων, χωρίς να διαταράσσεται η εξαιρετική εξυπηρέτηση και ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική που τους προσφέρεται.

Η ΑΒΑΞ θα εισπράξει κατά την ημερομηνία μεταβίβασης ποσό €6 εκατομμύρια ως αρχικό τίμημα και ποσό €7 εκατομμύρια ως προκαταβολή προσθέτου τιμήματος. Εφόσον συγκεκριμένες προϋποθέσεις της συναλλαγής εξελιχθούν ομαλά και επιτευχθούν συγκεκριμένοι μέσο και μακροπρόθεσμοι στόχοι, το συνολικό τίμημα μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των €24 εκατομμυρίων κατά το μέγιστο.

Η συναλλαγή δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΑΞ, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από την επιτροπή ανταγωνισμού και οριστικοποιηθεί η πώληση.

Αναζήτηση: