28 Νοεμβρίου 2018

Αύξηση συμμετοχής σε Αττική Οδό και Αττικές Διαδρομές

Η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 27.11.2018 υπέγραψε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την αγορά πρόσθετου ποσοστού 3,38% στην παραχώρηση της Αττικής Οδού και στην εταιρεία λειτουργίας Αττικές Διαδρομές.

Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, το τίμημα της οποίας ανήλθε σε €19,5 εκατομμύρια, η συμμετοχή του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ στην παραχώρηση και την εταιρεία λειτουργίας της Αττικής Οδού ανέρχεται σε 34,21%.

Η αύξηση της συμμετοχής στην Αττική Οδό ενισχύει το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του Ομίλου.

Σταθερή επιδίωξη της J&P-ΑΒΑΞ είναι η σημαντική συμμετοχή σε έργα παραχώρησης με αυξανόμενο ετήσιο εισόδημα (μερίσματα).

Οι συμβάσεις παραχώρησης που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου εκτείνονται χρονικά μέχρι το 2042.

Οδικές Παραχωρήσεις
ΠαραχώρησηΣυμμετοχή
Αττική Οδός34,21%
Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου20,53%
Ολυμπία Οδός19,1%
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου23,61%
Αυτοκινητόδρομος Μορέας15,0%
Λοιπές Παραχωρήσεις
ΠαραχώρησηΣυμμετοχή
Μαρίνα Λεμεσού33,5%
Μαρίνα Αθηνών85,74%
10 Σχολεία Αττικής (ΣΔΙΤ)100%
Αθηναϊκοί Σταθμοί Αυτοκινήτων25,16%
Polis Park28,76%
Salonica Park24,7%
Smyrni Park
20,0%
Metropolitan Park22,91%
Σταθμός ΟΛΠ48,62%

Μαρούσι, 28 Νοεμβρίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Αναζήτηση: