21 Σεπτεμβρίου 2017

Ανάληψη έργου επέκτασης εργοστασίου Παπαστράτος, αξίας €20,1 εκ

Η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέγραψε σύμβαση με την καπνοβιομηχανία Παπαστράτος για την επέκταση και εκσυγχρονισμό του εργοστασίου σιγαρέτων στον Ασπρόπυργο, και ήδη άρχισαν οι εργασίες, αξίας €20,1 εκατομμυρίων. Η διάρκεια της σύμβασης είναι οκτώ μήνες.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της μονάδας παραγωγής ώστε να φιλοξενηθεί η παραγωγή του νέου προϊόντος ράβδων καπνού «IQΟS». Πρόκειται για την τρίτη μονάδα παραγωγής και διάθεσης στην Ευρώπη.

Το έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση των κτιρίων παραγωγής και αποθήκευσης του υφιστάμενου εργοστασίου, την κατασκευή νέων κτιρίων καθώς και την κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων που θα καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των νέων εργοστασίων.

Υπενθυμίζεται ότι η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ ολοκλήρωσε το 2010 τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του εργοστασίου σιγαρέτων και γραφείων της Παπαστράτος, συνολικού προϋπολογισμού €49,6 εκατομμυρίων.

Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: