24 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση – Απάντηση σε δημοσιεύματα αναφορικά με δυστύχημα από κατάρρευση γέφυρας στην Πάτρα

Σε σχέση με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και σε απάντηση σχετικής επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι δεν αναμένει ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά της μεγέθη εκ του τραγικού συμβάντος που έλαβε χώρα την 23.7.23 στο 206 χλμ. της Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου.

H Εταιρεία από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης του συμβάντος και θα προβεί σε οιαδήποτε ανακοίνωση επιβάλλεται προς περαιτέρω ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.

Μαρούσι, 24.07.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: