04 Αυγούστου 2023

Υπογραφή Σύμβασης με τη «Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

• Κατασκευή τριών νέων νοσοκομείων, σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Σπάρτη
• Αξία σύμβασης ύψους €443 εκατομμυρίων

Μαρούσι, 04 Αυγούστου 2023: Ο Όμιλος ΑΒΑΞ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με τη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (το «ΙΣΝ») για την κατασκευή τριών νοσοκομείων, συνολικής αξίας €443 εκατομμυρίων (προ ΦΠΑ).

Ειδικότερα, η σύμβαση καλύπτει την κατασκευή του Νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης, με χρηματοδότηση από το ΙΣΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: