Τοπογράφος Μηχανικός Πεδίου

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Τοπογράφο Μηχανικό Πεδίου για την κατασκευή του Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ

Αρμοδιότητες:

 • Τεχνικές μελέτες
 • Εσωτερικές αποτυπώσεις
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών και καταγραφή αναφορών
 • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
 • Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών
 • Τοπογραφικές μετρήσεις

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία 5+ ετών σε εργασίες Ίδρυσης μέτρησης & συνόρθωσης

οριζοντιογραφικών και Υψομετρικών δικτύων Ελέγχου υψηλής ακριβείας

 • Προϋπηρεσία σε έργα μετρό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ-AutoCAD, 3D
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: