Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Πολιτικούς Μηχανικούς Εργοταξίου για την κατασκευή των 2 δημόσιων νοσοκομείων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή 

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία και συντονισμός έργου
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου
 • Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει
 • Διαχείριση και παρακολούθηση έργων
 • Διαχείριση συνεργείων / ομάδων υλοποίησης έργου
 • Σύνταξη ημερήσιου δελτίο έργου και τακτοποίηση αρχείου έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • 5έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. autocad) και MS, WORD, EXCEL
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικής εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: