Βοηθός Μηχανικού Διατήρησης Υγείας & Ασφαλείας

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Βοηθό Μηχανικού Διατήρησης Υγείας & Ασφαλείας για την κατασκευή των 2 δημόσιων νοσοκομείων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή 

Αρμοδιότητες:

  • Κατάρτιση και έλεγχος Σχεδίων Ασφάλειας & Υγείας για τα Εργοτάξια
  • Κατάρτιση και έλεγχος Σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής
  • Διασφάλιση τήρησης των μέτρων Ασφάλειας & Υγείας στα εργοτάξια
  • Διασφάλιση ορθής διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής
  • Παρακολούθηση συστήματος διαχείρισης μέτρων Υγείας & Ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου
  • Εμπειρία σε συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού
  • Πολύ καλό επίπεδο αγγλικών
  • Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: