Ψυκτικός (TASK)

Η Εταιρία Task, μέλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, αναζητά Αδειούχο Ψυκτικό

Αρμοδιότητες:

  • Συντήρηση και επιδιόρθωση των συστημάτων ψύξης-αερισμού στα κτίρια ή στις ομάδες κτιρίων στα οποία είναι υπεύθυνος, υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Συντήρησης
  • Συντήρηση των βασικών υποδομών του/των κτιρίου/ κτιρίων που είναι υπεύθυνος, υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Συντήρησης
  • Εκτέλεση μικρών έργων ψυκτικών εγκαταστάσεων
  • Έλεγχος της ορθής διαχείρισης αναλώσιμων και ανταλλακτικών

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυκτικού
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Πιστοποίηση Φθοριούχων Υγρών FGAS (θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)
  • Δίπλωμα οδήγησης

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: