Μηχανολόγος Μηχανικός Διεργασιών (Μechanical Process Engineer)

Ο Ενεργειακός Τομέας του Ομίλου ΑΒΑΞ, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό Διεργασιών (Mechanical Process Engineer)

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός, μελέτη, θέση σε λειτουργία σύνθετων μηχανολογικών συστημάτων σε έργα θερμοηλεκτρικών σταθμών ή/και τερματικών σταθμών LNG.
 • Συμμετοχή στην συγγραφή / υπολογισμό των εγγυημένων μεγεθών και όλων των ζητούμενων τεχνικών εγγράφων για τα ανωτέρω έργα σε φάση προσφοράς.
 • Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών, datasheets & αναλυτικών material requisitions μηχανολογικού εξοπλισμού, Process & Instrumentation Diagrams (P&IDs), Process & Flow Diagrams (PFDs).
 • Eκτέλεση σύνθετων υπολογισμών για τη διαστασιολόγηση του εξοπλισμού, είτε σε φάση προσφοράς είτε σε φάση εκτέλεσης του έργου.
 • Τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση προσφορών προμηθευτών.
 • Επικοινωνία με τους προμηθευτές του αντίστοιχου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
 • Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων στα υπό εκτέλεση έργα με παρουσία στο εργοτάξιο.

Προφίλ και ικανότητες υποψηφίου

 • Απαιτούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε έργα θερμοηλεκτρικών σταθμών ή τερματικών σταθμών LNG. Eργοταξιακή εμπειρία στα ανωτέρω αντικείμενα θα εκτιμηθεί.
 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ).
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της θέσης θα εκτιμηθούν.
 • Αποδεδειγμένη μακροχρόνια εμπειρία στην χρήση του λογισμικού GT PRO / GT MASTER της THERMOFLOW
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office.
 • Καλή γνώση AutoCAD.
 • Οργανωτικός, με προσοχή στη λεπτομέρεια και ομαδικό πνεύμα.

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Η θέση αφορά το Τμήμα Διεργασιών (Process Department) του Ενεργειακού Τομέα του Ομίλου ΑΒΑΞ για έργα σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Αναζήτηση: