Μηχανολόγος & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Μηχανολόγο & Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Εργοταξίου για την κατασκευή των 2 δημόσιων νοσοκομείων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στη Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ

Αρμοδιότητες:

  • Ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις
  • Εποπτεία και συντονισμός έργου
  • Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου
  • Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ, ΤΕΙ (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανολόγου Μηχανικού)
  • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Auto Cad, Office)
  • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: