Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (TASK)

Η Εταιρία Task, μέλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, αναζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Αρμοδιότητες:

 • Ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις
 • Εποπτεία και συντονισμός έργου
 • Σύνταξη αναφορών και συλλογή δικαιολογητικών του κάθε έργου
 • Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απαιτούμενη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
 • Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
 • Καλή οργάνωση του χρόνου (multitasking)
 • Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
 • Iκανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: