ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
680 mil US $
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
2007 - 2032
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
596 mil US $ (partic.:9.5%)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2008 - 2012

Design, construction, financing, operation and maintenance of the Queen Alia International Airport.

The rehabilitation and expansion of the existing terminal and the construction of the new terminal of Queen Alia Airport with total capacity of 12 million passengers. The Group divested the asset in 2017.

Αναζήτηση: