Ολυμπιακό Χωριό & μετα-Ολυμπιακές προσαρμογές

Κατασκευή μεγάλου αριθμού κατοικιών για την φιλοξενία των Ολυμπιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και εγκατάστασης των απαραίτητων υποδομών, και μετασκευή τους για χρήση μόνιμης κατοικίας
Το έργο αφορά στην κοινοπρακτική κατασκευή του Δ Τμήματος του Ολυμπιακού Χωριού με την ανάπτυξη συνολικά 535 κατοικιών, αποτελούμενες από 18 δυόροφες & 71 τριόροφες οικοδομές, συνολικού εμβαδού 86.915 τ.μ. Το έργο περιέλαβε την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, πεζοδρόμια κλπ.) καθώς και την κατασκευή των έργων υποδομής και σύνδεση αυτών με τα υφιστάμενα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφελείας, αλλά και την μετα-Ολυμπιακή προσαρμογή των κατοικιών για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

Αναζήτηση: