Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Hockey, Baseball & Softball

Κατασκευή των κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τα Ολυμπιακά αθλήματα του Hockey, του Baseball και του Softball, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου των Αθηνών Το έργο αφορά στην “Κατασκευή Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Baseball, Softball, Hockey και των έργων υποδομής και ανάπλασης στο Ολυμπιακό Συγκρότημα του Ελληνικού” υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΥΔΕ/Ο.Ε. 2004 της ΓΓΔΕ και του ΥΠΕΧΩΔΕ. Πέρα απο την κατασκευή των γηπέδων και των βοηθητικών γηπέδων προθέρμανσης στη σύμβαση προβλεπόταν η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και η κατασκευή συστήματος αντιπλημμυρικής προστασίας. Η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν 510 ημερολογιακές ημέρες, όμως εντός 300 ημερών έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εγκαταστάσεις που απαιτούντο για τη διεξαγωγή της δοκιμαστικής διοργάνωσης τον Αύγουστο του 2003.

Αναζήτηση: