Επέκταση Λεωφ.Κύμης

Κατασκευή της οδικής σύνδεσης της Εθνικής Οδού στο ύψος της Κηφισιάς με το Ολυμπιακό Χωριό και την περιοχή των Θρακομακεδόνων, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του υπάρχοντος ανισόπεδου κόμβου και της κατασκευής κοιλαδογέφυρας Το έργο αφορά στην επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, από τον ανισόπεδο κόμβο της Κηφισιάς που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό και την σύνδεση με την οδό Ορφέως. Το έργο επίσης περιλαμβάνει τροποποίηση και συμπλήρωση του ανισόπεδου κόμβου Κηφισιάς ώστε να διευκολυνθούν οι κινήσεις από Αθήνα – Πειραιά προς Ολυμπιακό Χωριό και Πειραιά (περιοχή κόμβου Μεταμόρφωσης), Τεχνικό γέφυρας 300 μ. Π. Κηφισσού με διατομή από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα, Γέφυρα Α. Δ. Μονοματίου 46,70 μ., Γέφυρα Α. Δ. Λ. Τατοίου 28,12 μ., Γέφυρα Α. Δ. Σιδ. Γραμμής 45,02 μ., Κιβώτιο ρέματος Κόντιτα (7,00 x 3,00) και Cover and Cut μήκους 115 μ.

Αναζήτηση: