Κέντρο Μηχ. Εθνικής Τράπεζας

Κατασκευή νέων και ανακατασκευή παλαιών καταστημάτων της τραπέζης σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο Όμιλος συνεργάζεται με την Εθνική Τράπεζα για την εκτέλεση εργασιών σε καταστήματα της τραπέζης σε διάφορα σημεία της χώρας, είτε για την αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων είτε για την κατασκευή νέων καταστημάτων

Αναζήτηση: