Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ανακατασκευή της ανατολικής πτέρυγας και κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων και αμφιθεάτρου Η σύμβαση ανατέθηκε από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και αφορούσε στην ανακατασκευή της ανατολικής πτέρυγας της βιβλιοθήκης, επιφανείας 500 τ.μ., με διατήρηση μόνο των εξωτερικών τοιχωμάτων. Το έργο περιλάμβανε επίσης την κατασκευή ενός επιπλέον υπογείου, ισογείου και πέντε ορόφων για γραφειακούς χώρους καθώς και την κατασκευή ενός νέου κτιρίου αμφιθεάτρου 1.500 τ.μ. με δύο υπόγεια, ισόγειο και δύο ορόφους.

Αναζήτηση: