Εργοστάσιο Ετοίμων Ενδυμάτων Attr@ttivo

Attr@ttivo στην Μεταμόρφωση Αττικής

Το έργο περιελάμβανε σύνταξη Στατικής, Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής  Μελέτης, Αναθεώρηση των Οικοδομικών Αδειών και Έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών λειτουργίας του εργοστασίου από τις Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες. Στις τρεις  πτέρυγες του κτιρίου (κτίρια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) αναπτύχθηκαν βιοτεχνικοί χώροι  και χώροι  παραγωγής  ενδυμάτων της Attrativo,  χώροι γραφείων, συνεδριάσεων, εκθετήριο και χώρος πώλησης, καθώς και αποθηκευτικοί χώροι, που εκτός των απαραίτητων  χώρων  Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (λεβητοστάσιο, Υποσταθμός ΔΕΗ, Η/Ζ και Γενικού Πεδίου χαμηλής τάσης), περιελάμβανε πλήρες σύστημα  πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, κλιματισμού  – αερισμού, ασθενών και ισχυρών  ρευμάτων, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στον περιβάλλοντα χώρο ολοκληρώθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα  κατασκευές ραμπών φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και εισόδου – εξόδου οχημάτων και επισκεπτών, θέσεις στάθμευσης, εξωτερικού φωτισμού, αποχετευτικού συστήματος και σιδηρών περιφράξεων. Στο complex του κτιρίου εγκαταστάθηκαν, εκτός από τον ανελκυστήρα  ατόμων, και δύο  ανελκυστήρες  φορτίων. Στην ταράτσα του κτιρίου τοποθετήθηκαν τρεις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, ένας ψύκτης νερού και πλήρης εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας. Τα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν εξωτερικές επενδύσεις αλουμινίου και σιδήρου, κουφώματα αλουμινίου υαλοπίνακες triplex και εμφανείς επιφάνειες σκυροδεμάτων. Εσωτερικά χρησιμοποιήθηκαν επενδύσεις δαπέδων με μάρμαρα, πλακίδια και βιομηχανικά βαμμένα δάπεδα. Έγιναν εσωτερικές επενδύσεις των διαφόρων χώρων με γυψοσανίδες, ψευδοροφές και πλακίδια διαφόρων τύπων.

Αναζήτηση: