ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
05/2005-12/2008

Περιγραφή Έργου: Εργασίες ανακαίνισης, καθαίρεσης, αποσυναρμολόγησης και κατασκευής τεσσάρων μεταβιομηχανικών κτιρίων που έχουν απομείνει ύστερα από την κατάργηση των ανθρακορυχείων της Gliwice, συνολικής καθαρής επιφάνειας 20.154 μ2 και 162.000 μ2. εξωτερικών εργασιών. Τα τέσσερα κτίρια έχουν ως εξής:

-Κτίριο πρυτάνεως: Επιφάνεια 675 m2, Όγκος:2380 m3
-Πανεπιστημιακό Κτίριο: Επιφάνεια 2331+105  m2, Όγκος:12.061+382 m3
-Κεντρικό Πανεπιστήμιο: Κτίριο:Επιφάνεια 9.042 m2, Όγκος:55.000 m3
-Κτίριο Εκπαιδευόμενων Επιστημόνων: Επιφάνεια 7.941 m2, Όγκος:55.913 m3

Αναζήτηση: