05 Απριλίου 2024

Τοποθέτηση Ομίλου AVAX σχετικά με σχόλιο στο διαδίκτυο

Ο Όμιλος AVAX, εισηγμένος στο ΧΑΑ από το 1994, διαχρονικά επιδεικνύει διαφάνεια χωρίς να εμπλέκεται σε χρηματιστηριακά «παιχνίδια». Αναφορές στο διαδίκτυο σχετικά με τη μετοχή του με τον χαρακτηρισμό “φούσκα”, αλλά και περί της αξιολόγησης της μετοχής από οίκους διεθνώς εγνωσμένου κύρους, δεν μας αγγίζουν. Αντιθέτως, χαρακτηρίζουν τους συντάκτες τους και μόνο. Άλλωστε, αντίστοιχος χαρακτηρισμός περί “φούσκας” χρησιμοποιήθηκε στα τέλη του 2022, σε ανάλογης «αξιοπιστίας» ανάρτηση της ίδιας ιστοσελίδας, με την τιμή της μετοχής στο 0,77 ευρώ.

Ο Όμιλος AVAX θα συνεχίσει να απαντά, όσο και όπως χρειαστεί, σε όλα τα δημοσιεύματα που εμπεριέχουν κινδύνους παραπληροφόρησης.

 

Μαρούσι, 04 Απριλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: