04 Ιανουαρίου 2016

Παραίτηση Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Από το Δ.Σ. ανακοινώνεται η παραίτηση του κ. Στέλιου Γεωργαλλίδη από τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου της J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ.

Μαρούσι, 04 Ιανουαρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: