ΜΕΤΡA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ COVID-19
04 Μαΐου 2020

ΜΕΤΡA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ COVID-19

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και έχει λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών του.
Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 όλοι οι εισερχόμενοι στις εγκαταστάσεις του Ομίλου θα θερμομετρούνται.
Τα στοιχεία θερμομέτρησης [θα τηρούνται μόνο σε θετική περίπτωση] σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και θα καταστραφούν ένα μήνα μετά τη λήξη των μέτρων έκτακτης ανάγκης που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία.
Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ τα οποία μπορείτε να ασκήσετε στέλνοντας μήνυμα στο mmagonaki.gdpr@avax.gr

Αναζήτηση: