14 Ιουλίου 2020

Η AVAX στηρίζει την επιστήμη.

Ο Όμιλος AVAX θέτοντας ως προτεραιότητα την ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, στήριξε ως χορηγός το «Βραβείο του Νέου Επιστήμονα» στο online συνέδριο «GEE 2020 – International Conference on Geotechnical Engineering Education» που πραγματοποιήθηκε στις 23-25 Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα, η AVAX επέλεξε το συγκεκριμένο βραβείο, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητά του και τη σημαντικότητα της έμπρακτης και ηθικής υποστήριξης των προσπαθειών και των ικανοτήτων των νέων επιστημόνων, οι οποίες πρέπει να αναγνωρίζονται και να βρίσκουν ανταπόκριση από την κοινωνία, εξοπλίζοντάς τους με δύναμη να συνεχίσουν το επιστημονικό τους έργο.

Συγκεκριμένα το βραβείο, για τον βραβευθέντα, είναι μια σπάνια διάκριση στο βιογραφικό του, η οποία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του νεαρού της ηλικίας του και του ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο ερευνητικό πεδίο της εκπαίδευσης του μηχανικού.

Η AVAX παραμένοντας πιστή στην εταιρική της φιλοσοφία, επιλέγει σταθερά να στηρίζει και να ενισχύει διοργανώσεις που προάγουν την επιστήμη και εξελίσσουν σημαντικά την κοινωνία.

Αναζήτηση: