22 Ιουνίου 2016

Ενημέρωση μετόχων για προοπτικές ομίλου & νέο ενεργειακό έργο στο Ιράκ

Οι μέτοχοι της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ενημερώθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε την 22.06.2016, για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 και τις προοπτικές του Ομίλου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Ειδικότερα, η διοίκηση ανέφερε ότι το 2015 παρουσιάστηκε ζημία μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους €32,7 εκατομμυρίων έναντι ζημίας €35,2 εκατομμυρίων το 2014, ενώ ο κύκλος εργασιών παρουσίασε πτώση 3,4% στα €500,3 εκατομμύρια από €518,1 εκατομμύρια το 2014.

Για το τρέχον έτος, η διοίκηση αναμένει άνοδο του κύκλου εργασιών κατά 20% έναντι του 2015 και σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα συνολικά για τον Όμιλο.

Την τρέχουσα περίοδο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου υπερβαίνει τα €2,1 δις, με τα έργα εξωτερικού να αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% του συνόλου.

Νέο Ενεργειακό Εργο στο Ιράκ

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι η Εταιρεία ανέλαβε ένα έργο στρατηγικής σημασίας στο εξωτερικό, το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που ανατέθηκε ποτέ σε εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων.

Η σύμβαση αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων που υπεγράφη χθές με τον ιδιωτικό όμιλο Mass Global Holdings, αφορά στη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός σταθμού ενέργειας ισχύος 1.500 MW στα περίχωρα της Βαγδάτης στο Ιράκ.

Η συνολική αξία του έργου, μαζί με τον τεχνικό εξοπλισμό που θα αγορασθεί απ’ ευθείας από τον ιδιοκτήτη και θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία από την J&P-ΑΒΑΞ, είναι της τάξης του ενός δις δολαρίων.

Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: