05 Μαΐου 2021

Ανακοίνωση για Ενημέρωση προς Αναλυτές

Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.3.15.2), η ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 05.05.2021 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας για το 2020, όπως είχε γνωστοποιηθεί από 23.04.2021 με το Οικονομικό Ημερολόγιο.

Αναζήτηση: