14 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση για Ενημέρωση προς Αναλυτές

Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.3.15.2) η ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 14.05.2024 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με τα ετήσια χρηηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας για το 2023, όπως είχε γνωστοποιηθεί από 25.04.2024 με το Οικονομικό Ημερολόγιο. Το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.avax.gr.

Μαρούσι, 14.05.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: