19 Απριλίου 2019

Αιολικά Πάρκα 69,7MW από ΔΕΗ και VOLTERRA

Στην από κοινού ανάπτυξη και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 69,7 MW συμφώνησαν και προχωρούν η ΔΕΗ Α.Ε. (μέσω της ΔΕΗ-ΑΝ) και η VOLTERRA, θυγατρική του Ομίλου AVAX. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ εξαγοράζει το 45% των μετοχών δύο εταιρειών (SPV) της VOLTERRA που έχουν στην κατοχή τους, αντίστοιχα, η πρώτη δύο αιολικά πάρκα στην Αιτωλοακαρνανία ισχύος 16MW που ήδη λειτουργούν με FiP €98/MWh, και η δεύτερη δύο αιολικά πάρκα στη Βοιωτία, το ένα ισχύος 42,9MW με FiP €98/MWh και το άλλο 10,8MW με FiP €56,45/MWh, των οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα. Οι παραπάνω συναλλαγές υπόκεινται στην γνωστοποίηση και έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η σύμπραξη αυτή, με σημαντικά οφέλη για αμφότερες τις εταιρείες, δημιουργεί το κλίμα και τις συνθήκες και για άλλες παρόμοιες μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ τους στον τομέα των ΑΠΕ.

Μαρούσι, 19 Απριλίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: