11 Νοεμβρίου 2019

11/11/2019 Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή

11/11/2019 Αντικατάσταση Εσωτερικού Ελεγκτή

Η Εταιρεία «ΑΒΑΞ ΑΕ» σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και της υπ’ αρ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι, με την από 05.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή αναλαμβάνει από 11.11.2019 ο κος Γεώργιος Κολιόπουλος, σε αντικατάσταση του κου Αναστάσιου Τσακανίκα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Σύμβουλου Διοίκησης του Ομίλου.

Μαρούσι, 11 Νοεμβρίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: