10 Δεκεμβρίου 2019

10/12/2019 Ολοκλήρωση απορρόφησης της J&P Ενεργειακά & Βιομηχανικά Εργα ΑΕ από την Εταιρεία

10/12/2019 Ολοκλήρωση απορρόφησης της J&P Ενεργειακά & Βιομηχανικά Εργα ΑΕ από την Εταιρεία

Σε συνέχεια της από 03.07.2019 σχετικής ανακοίνωσης, η ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της 100% θυγατρικής της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 126867/09.12.2019 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων η οποία καταχωρήθηκε την 09.12.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2006198.

Μαρούσι, 10 Δεκεμβρίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: