Υδραυλικός (TASK)

Η Εταιρία Task, μέλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, αναζητά Υδραυλικούς

Αρμοδιότητες:

  • Συμμετοχή σε υδραυλικές εργασίες βάσει οδηγιών του τεχνίτη υδραυλικού
  • Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Χειρισμός υδραυλικών μηχανημάτων (πχ τροχός, κλπ)
  • Χρήση και γνώση υδραυλικών υλικών
  • Βοηθητικές εργασίες για ολοκλήρωση υδραυλικών έργων

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υδραυλικού
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Δίπλωμα οδήγησης

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: