Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΒΜ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΒΜ για την κατασκευή του έργου «Μετρό Γραμμή 4»

Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη της λειτουργίας του TBM
 • Επίλυση προβλημάτων και συντήρηση του TBM

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Πανεπιστημίου AEI/TEI
 • 5+ έτη για μηχανικούς και 6+ έτη για πτυχιούχους Πανεπιστημίου προϋπηρεσία σε ανάλογων καθηκόντων θέση
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε υποστήριξη κατασκευής σήραγγας ΤΒΜ και να διαθέτει δεκαετή (10) εμπειρία εργασιών σε διάνοιξη σήραγγας ΤΒΜ
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
 • Καλή οργάνωση του χρόνου (multitasking)
 • Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
 • Iκανότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: