Ηλεκτροτεχνίτης (TASK)

Η Εταιρία Task,  μέλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, αναζητά Ηλεκτροτεχνίτες για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων

Αρμοδιότητες:

  • Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Διεξαγωγή/ παράδοση τεχνικών επιμετρήσεων
  • Διασφάλιση ποιοτικού αποτελέσματος των εργασιών
  • Χειρισμός και συντήρηση εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πιστοποιητικό αποφοίτησης σχετικής σχολής
  • Άδεια Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ και Δ΄ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
  • Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης ομάδας Α’ ειδικότητας (ΠΔ 108/2013)
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

Η Εταιρία προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδικό Ασφαλιστήριο υγείας.

Αναζήτηση: