ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΚΒΟΛΗΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ CONSTANTA KAI ΣΤΟ EFORIE

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 19.825.500
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2005 -2011

Μελέτη-Κατασκευή δύο αγωγών εκβολής στη Constanta.

Ο πρώτος (μακρύς) είναι διαμέτρου DN 1500, συνολικού μήκους 4,232 Km, των οποίων τα 3,751 Km, είναι υποθαλάσσιος αγωγός με διαχυτήρα, συνολικού μήκους διάχυσης 137 m, με δυναμικότητα διάχυσης 1900 lt/sec.

Ο δεύτερος (κοντός) είναι διαμέτρου DN 1500, συνολικού μήκους 836 m, των οποίων τα 492 m, είναι υποθαλάσσιος αγωγός με διαχυτήρα δυναμικότητας διάχυσης 2400 lt/sec.

Μελέτη-Κατασκευή αγωγού εκβολής στο Eforie, διαμέτρου DN 700, συνολικού μήκους 2,197 Km, των οποίων τα 1,35 Km, είναι υποθαλάσσιος αγωγός με διαχυτήρα, συνολικού μήκους διάχυσης 130 m, με δυναμικότητα διάχυσης 700 lt/sec.

Αναζήτηση: