Βοστάνειο Νοσοκομείο

Ανέγερση νέας 5όροφης νοσοκομειακής πτέρυγας Το έργο αφορά στην επέκταση του Νομαρχιακού Νοσοκομείου της Μυτιλήνης με την ανέγερση νέας 5όροφης πτέρυγας

Αναζήτηση: