Τμήμα Εγνατίας Οδού Ανθοχώριο-Μέτσοβο

Κατασκευή τμήματος του αυτοκινητοδρόμου με πολλαπλές σήραγγες, κοιλαδογέφυρες και τον ανισόπεδο κόμβο Μετσόβου Η σύμβαση ανατέθηκε από την Εγνατία Οδό ΑΕ και αφορά στην κατασκευή κλειστού αυτοκινητόδρομου μήκους 6 χλμ. με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Το έργο περιλαμβάνει 5 δίδυμες σήραγγες με συνολικό μήκος αριστερού κλάδου 3.877 μ. και δεξιού κλάδου, 3.826 μ., 2 κοιλαδογέφυρες ολικού μήκους αριστερού κλάδου 1.028 μ. και δεξιού κλάδου, 1.024 μ. και τον ανισόπεδο κόμβο εισόδου και εξόδου προς και από το Μέτσοβο.

Αναζήτηση: