Εγνατία οδός : Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
€34.970.843
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1998-2003

Εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη (Α& Β φάσης) δύο κλάδων Οδικών Σηράγγων συνολικού μήκους 4.140,45 μ.

Εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη επτά συνδετηρίων διαδρόμων.

Κατασκευή τελικής επένδυσης για 3514 μ που περιλαμβάνει εργασίες υδρομάστευσης, υδατοστεγάνωσης και σκυροδέτησης.

 

 

Αναζήτηση: