Τμήμα Εγνατίας Οδού Ασπροβάλτα-Στρυμώνας

Κατασκευή τμήματος του αυτοκινητοδρόμου καθώς και διάφορα συνδεδεμένα τεχνικά έργα, όπως κοιλαδογέφυρες, σήραγγες, ανισόπεδους κόμβους και διαβάσεις Η σύμβαση ανατέθηκε από την Εγνατία Οδό ΑΕ και αφορά στην κατασκευή κλειστού αυτοκινητόδρομου μήκους 22 χλμ με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης και κατά τμήματα Service Road, που περιλαμβάνει 1 ισόπεδο και 1 ανισόπεδο κόμβο, 1 σήραγγα, 3 Cut & Cover, 8 κοιλαδογέφυρες μήκους 100 ως 135 μέτρων, εκ των οποίων η μία είναι του Στρυμώνα, 14 κάτω και 11 άνω διαβάσεις και 90 μικρά τεχνικά.

Αναζήτηση: