ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
207.178.419,50 €
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
27/06/2008 - 2009 (in progress)

Construction of Sosnica Interchange at the crossing of A1 and A4 motorways at km 517 + 980,04

Construction of A1 highway route on 2,174 km long segment together with Sosnica interchange as well as 15 viaducts, 2 bridges, 14 culverts and 2 retaining walls

Αναζήτηση: