ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
174.994.971,81 €
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
01/2007 - 2009

Construction of a highway 15,4 km total length, three lanes plus an emergency lane per direction.

Construction of 25 km auxiliary access roads, three flyovers, 15 bridges (one 824 m long) 18 technical works, two rest areas for drivers, street lighting and infrastructure networks.

Αναζήτηση: